BESØK FISKERIMUSEET

Tidsrom: 06.01.2020 - 18.12.2020

Et besøk på Norges Fiskerimuseum gir innblikk i en av Norges viktigste næringer: fiskerinæringen. Vi forteller om bakgrunnen til at Norge har blitt en fiskerinasjon – nemlig hvordan havstrømmene og de unike fysiske forholdene er langs verdens nest lengste kystlinje. Små innblikk i fiskerihistorien fra 1750 fram til i dag viser en næring i stadig […]

Postet i Kulturhistorie

Linjearbeid på syloftet

Tidsrom: 30.11.2018 - 31.12.2020

Korleis er det å jobbe på akkord og på same tid vere ein del av eit lag? Vi skal produsere T-skjorte, den som ikkje heng med i svingane får trekk i løna! Elevane bruker saks, papir og lim og lagar så mange T-skjorter som mogeleg på den tida dei får tildelt.

Postet i Kulturhistorie

Den magiske ulla

Tidsrom: 30.11.2018 - 31.12.2020

Barn karder, Norsk Trikotasjemuseum

Korleis kan ull bli til garn? Her blir barna kjende med ull som materiale.

Postet i Kulturhistorie