Tidsrom:

14.01.2020 - 11.03.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Naturfag
  • Samfunnsfag

Januar 2017 strandet en hval på Sotra.  I magesekken ble det funnet over 30 plastposer og andre plastobjekter, rester etter naturlig mat var det lite av.

Plasthvalen ble en døråpner for et stort problem, marin forsøpling. Men forskerne har lenge påpekt at marin forsøpling er et økende problem som vi må løse.

Vi har utarbeidet et eget undervisningsopplegg tilknyttet utstillingen Plasthvalen. Her får elevene bli kjent med historien om gåsenebbhvalen fra Sotra og de økende marine forsøplingsproblemet. Elevene skal også løse praktiske oppgaver og diskutere problemstillinger som: Hvor mye plast finnes det i havet? Hva er konsekvensene av marin forsøpling? Kan man finne gode løsningen på plastforbruk og plastforurensing?

Varighet: 1.5 time. Antall: maks 30 elever


Arrangementet er utgått.