Tidsrom:

14.01.2020 - 11.03.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

 Hunefer's d›debok, avsluttende scene av kap.1. Papyrusen British Museum

Religion, tro og forestillinger – Det gamle Egypt :

Hvilken rolle spilte religion i det gamle Egypt?

Hvordan påvirket de religiøse forestillingene hverdag

og levevis? Hvilke myter ble fortalt og hvordan kan de

tolkes av oss i dag? Elevene inviteres med på diskusjon

om hva en forestillingsverden er og hvordan vitenskap

og religion kan eksistere side om side.

Sted: Historisk museum

Varighet: ca. 1 time

Antall: max 30 elever.

 

Arrangementet er utgått.