Tidsrom:

09.09.2019 - 20.09.2019

Pris:

gratis gjennom DKS

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk

For 7 – 10 klasse
Kompani 13 i samproduksjon med Festspillene i Bergen presenterer Romeo og Julie, for 7 – 10 klasse i skoleverket. Forestillingen hadde premiere 4. juni, som en del av Festspillene i Bergen. Forestillingen spilles i klasserom, og er interaktiv.

ROMEO & JULIE = AKTUELL

Romeo og Julie er historiens mest kjente teaterstykke og den sterkeste kjærlighetshistorien vi kjenner. Kan den fremdeles si oss noe i dag? Ja, mener vi. Fremdeles kan denne fortellingen si oss noe om menneskets natur, om vårt ansvar overfor hverandre, om hvilke valg som kan være livsforandrende. Stykket problematiserer hvor dumt og unødvendig krig er, når kjærlighet, forståelse og vennskap faktisk alltid er en mulighet.

Med sin kjærlighet og død, skaper Romeo og Julie endring. Deres kamp for å være sammen, vinner over all makt, all tradisjon og feilslåtte menneskelige konvensjoner, og over krigen. Kjærligheten overvinner alt – også døden, og ungdommens renhet stiller voksenverdens forsteinede tradisjoner og dumskap til veggs. Kompani 13s nye oppsetning av historien er skapt med tanke på unge i alderen 13–16 år, ungdommer som faktisk er like gamle som Romeo og Julie var. Slik tangeres ungdommenes virkelighetsoppfatning og gir mulighet for en refleksjon om disse temaene og deres forhold til verden i dag.

FORESTILLINGER I KLASSEROMMET

Vi kommer til klasserommet deres (eller et annet egnet rom, hvis dere ikke har klasserom) og spiller der. Vi trenger kun en halvtime til å arrangere litt i klasserommet før forestilling, og etterpå er vi ferdige i det forestillingen er over.

Kompani 13 ønsker å utforske grensene for teateret ved å spille på en arena som ikke er tilrettelagt for teater – nemlig klasserommet! På ungdommenes egen hjemmebane blir det rom for å skape en annen og nærere kunstopplevelse, der samspillet med publikum blir en del av forestillingen.

INTERAKTIV FORESTILLING – ELEVENE MEDVIRKER

Vi bruker elevene i forestillingen. Alt gjøres kollektivt, og ingen må gjøre noe alene eller prester noe som føles ubehagelig eller ekkelt. All medvirkning er morsom og lystbetont. Ved å inkludere elevene i forestillingen vil vi gi de et nærmere forhold til det de ser og gi de et eierforhold til forestillingen. Når de deltar på noe og i tillegg synes det er gøy og underholdende, vil de ha en grunn til å samtale om forestillingen etterpå, og få et sterkere inntrykk av hva de har vært med på, og ha den med seg i sin bevissthet videre i livet.

Forestillingen er et bestillingsverk fra Festspillene for skoleverket, og presenteres i et grenseland mellom figur- og fortellerteater. Det er kun 2 skuespillere på scenen; Jorunn Lullau og Steinar Thorsen. Regien er ved svenske Lasse Åkerlund. Han er meget anerkjent langt utover Skandinavias grenser og ekspert på nettopp denne formen.
————————————————-
William Shakespeare (1564–1616) opprinnelig manus | Steinar Thorsen idé, konsept | Jorunn Lullau, Steinar Thorsen manusutvikling | Lars Åkerlund/Teater Allena regi Kompani 13 sceniske løsninger | Medvirkende Jorunn Lullau, Steinar Thorsen medvirkende

 

 

Spilletider høst 2019:

Spilletider:
9.9 kl. 9.30 og 12.00
10.9 kl. 9.30 og 12.00
11.9 kl. 9.30 og 12.00
12.9 kl. 9.30 og 12.00
13.9 kl. 9.30 og 12.00

16.9 kl. 9.30 og 12.00
17.9 kl. 9.30 og 12.00
18.9 kl. 9.30 og 12.00
19.9 kl. 9.30 og 12.00
20.9 kl. 9.30 og 12.00

Arrangementet er utgått.