Tidsrom:

05.01.2015 - 19.06.2020

Pris:

Gratis for skoleklasser

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Lær om steinalderen gjennom praktiske aktiviteter:

Utgravning i gravekasser, der elevene kan leke arkeologer, og grave fram steinavslag, våpen, redskaper og andre saker en kan finne på steinalderboplasser.

Spikking med flintkniver, for at elevene skal få se hvor effektive steinredskaper kunne være.

Skyting med pil og bue, det viktigste våpenet i steinalderen. Vi bruker bare trebuer og piler som er laget for tradisjonell skyting. Sikkerheten er vel ivaretatt.

Hordamuseet har et godt utvalg kopier av redskaper og våpen fra steinalderen, dessuten skinndrakter som noen av elevene kan få prøve.

Vi har også en del andre aktuelle aktiviteter og demonstrasjoner som går på liv og teknologi i steinalderen. Deler av opplegget kan også kombineres med aktiviteter fra vårt opplegg om bronsealderen.

Varighet ca 2 1/2 time (inkludert matpause). Tidsrammen kan tilpasses noe. Dette er et helårstilbud, men opplegget finner sted utendørs og i uoppvarmede hus, så vi anbefaler å kle seg etter været.

Bybane eller buss til Lagunen, og buss 60, 61 og 64  fra Lagunen.

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid