Tidsrom:

14.01.2020 - 11.03.2020

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kroppsøving
  • Kunst og håndverk
  • Mat og helse
  • Naturfag
  • Norsk
  • Samfunnsfag

Steinalderlaboratorium :

Elevene trer inn i rollen som arkeologer og gjenskaper steinalderens

levevis, arbeidsteknikker og samfunnsforhold gjennom arkeologiske

metoder. Elevene får blant annet skyte med pil og bue, kaste spyd,

tilberede mat, arbeide med flint og lære å tolke

gjenstandsmateriale og bergkunst.

NB: Deler av opplegger foregår ute, så kle dere godt for

all slags vær!

Målgruppe: 3.-7. trinn

Varighet: 3 timer.

Antall: max 30 elever i følge med lærer

Sted: Historisk museum

Arrangementet er utgått.