Tidsrom:

27.01.2020 - 19.06.2020

Pris:

Gratis for skoleklasser og barnehager

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

På Bryggens Museum har vi akkurat åpnet utstillingen Under jorden. Her finner dere gammelt boss som har blitt arkeologiske skatter! Vi blir med dere på en reise tilbake til middelalderens hverdagsliv. Vi går over de eldste husene som finnes fra den gang byen var ganske nyetablert. Hva er et kulturlag? Det finner vi ut av besøket. En modell viser hvordan byen utviklet seg fra noen få hus på Bryggen – til en by på begge sider av Vågen, selve livsnerven. Hva formet byen de første århundrene? Hva vet vi om handel i middeladerbyen? Hvor kom varene fra, og hva hadde Bergen å by på som gjorde at utlendinger kom? Utgravningene på Bryggen avdekket verdens største samling av runepinner, på disse skrev helt vanlige folk om kjærlighet, poesi, krig, religion og promping! Livet i middelalderen var hardt, og kort. Vi snakker om levealder og levekår. Hva jobbet folk med i byen?

Det er mulig å spise matpakken på museet, vi har også fått laget kopier av klær, buer og mye annet som elevene skal få mulighet til å prøve under besøket.

 

 

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid