Tidsrom:

21.08.2018 - 21.06.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet
  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Utvandringen til Amerika på 1800- og 1900-tallet er en spennende historie om å håpet om en bedre fremtid. Vårt undervisningsopplegg fokuserer på hvorfor folk utvandret fra Norge, hvordan foregikk utvandringen over Atlanterhavet og hvordan ble møtet med Nord-Amerika.

Museumsopplegget starter med foredrag som gir elevene en historisk oversikt. Omvisningen etterpå fokuserer på emigrantskipene. Mulighet for å se film i kinosalen etterpå.

Du bør beregne 1,5-2 timer inkludert film (om ønskelig).

 

 

 

 

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid