Tidsrom:

21.08.2018 - 21.06.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Samfunnsfag

Bli kjent med det norrøne verdensbildet: Åsgard, Midgard og Utgard. Hovedfokus legges på Midgard hvor elevene blir kjent med samfunnet i vikingtid:

Vi kommer inn på tema som gravhauger/gravskikk, vikingskip, vikingtidens sjøferder, kontakt med andre kulturer. Opplegget kommer også inn på bakgrunn for sjøreisene både vest- og østover fra Skandinavia. Vi ser på utviklingen av skip og båter gjennom hele jernalderen frem til Oseberg- og Gokstadskipet på 800-tallet. Vi bruker skipene til å fortelle om viktige sider ved samfunnet. I utstillingene finnes originale deler av jernalder- og vikingskip, skipsmodeller, og arkeologiske funn.

Opplegget består av ca. 35 min foredrag og diskusjon om viktige trekk ved vikingtiden og ca. 35 min omvisning i utstillingene. I tillegg er det mulig å se film om vikingtiden. Maten kan spises på museet. Du bør beregne fra 1,5 – 2 timer.

Arrangementet er utgått.