Tidsrom:

01.09.2019 - 20.12.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Kunst og håndverk
  • Naturfag
  • Norsk
  • RLE
  • Samfunnsfag

Vikingtid :

Elevene får innføring i jernalderens hverdagsliv, religion og får høre om de vikinghjelm

spennende vikingferdene i øst og vest. De får lære om vikingtidens kampteknikk med sverd

og skjold, lære runealfabetet og høre fortellinger fra den norrøne mytologien.

Målgruppe: 4.-7. trinn

Varighet: ca 2.5 timer.

Antall: maks 30 i følge med lærer.

Sted: Historisk museum

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid