Tidsrom:

05.05.2020 - 18.12.2020

Pris:

GRATIS for skoler og foreninger - Forstillingen er finansiert av Vestland Fylkeskommune

Klassetrinn:

  • Barnehage
  • Småskolen
  • Mellomtrinnet

Fagtilknytning:

  • Mat og helse
  • Naturfag

Vilde Virus og den Hemmelige Invasjonen av Laryngoland

I denne forestillingen følger vi Vilde Virus når hun lurer Elena Syntena trill rundt. Vilde har nettopp kommet til verden gjennom et fryktelig nys, og er helt alene. Hun ønsker seg viruskamerater. Ribosommeltrommelen til Elena kan brukes til å lage nye virus. Det er bare Elena som vet hvordan den fungerer, men kanskje Vilde kan lure Elena til å gjøre jobben for seg? Med hjelp fra publikum er det stor fare for at Vilde lykkes å infisere oss alle. Virusene lurer celler over hele Laryngoland, og resultatet blir fullstendig kaos. Heldigvis er det bare teater. Vi har alle opplevd å få besøk av et virus. De er noen sleipe luringer som klarer å lure cellene våre til å lage kopier av seg selv. Henriette har ganske enkelt dramatisert influensavirusets livssyklus. Viruset Vilde introduseres gjennom et gjallende nys, hun kommer farende inn på scenen og prøver å finne noen i publikum hun kan infisere. Til dette bruker hun en ”nøkkel” hun har på hodet. Blant publikum lykkes hun ikke å finne et sted nøkkelen passer til tross for iherdige forsøk. Omsider oppdager hun en celle på scenen der nøkkelen kan brukes, og hun får innpass. Et barn fra publikum må riktignok hjelpe til for Vilde Virus er av natur særdeles giddelaus og liker helst at andre gjør jobben for henne. På innsiden av cellen møter vi Elena Syntena, som er fullt opptatt med å møblere cellen sin. Til dette bruker hun en Ribosommeltrommel: en maskin som kan lage hva som helst så lenge den får en oppskrift, men det er bare Elena som skjønner hvordan den fungerer. Det gjelder å få Elena til å tro at Vilde sin oppskrift hører hjemme i den store DNA-boken, cellens oppskrift.Ved hjelp av publikum blir Elena Syntena lurt trill rundt til å lage nye virus.  Når Elena Syntena tror hun er i ferd med å lage sjokoladekake til publikum – og hun sveiver i gang Ribosommeltrommelen – er det Vilde virus kopier som kommer ut i stedet. Her får barna i publikum spille rollen som nylagde virus. Den nye virusgenerasjonen løper på oppfordring ut i publikum for å infisere videre, og slik lager vi en skikkelig influensaepidemi. Heldigvis er det bare teater. Se her for mer info.

Video som forklarer hvordan viruset kommer inn i cellene våre. 

Video om hvorfor vi skal vaske hendene våre for å unngå smitte.

Smakebit av Vilde Virus forestilling som du kan bestille til din skole

Pris: GRATIS  Forestillingen er finansiert av Vestland Fylkeskommune  

Lengde: 60 min. 

Pulikum: barnehager, kulturhus og barneskoler (1-7 trinn).  Spillestil tilpasses publikums alder. Vi kan spille for  en kohort på 15-50 elever pr. forestilling. 

Sted for gjennomføring: Henriette tar med seg ribosommeltrommelen sin og installerer seg i et klasserom eller scene. Scenerom: minimum 3 x 4 meter.  I gymsal, stort rom eller ute om været tillater. Trenger 1 time til opprigg, 40 minutter nedrigg.

Bestillingsfrist: 1 uke i forkant.

Forestillingen dekker disse læringsmålene i læreplanen for naturfag

Etter 2 årstrinn:

«undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer»

«gi eksempler på noen vanlige sykdommer og samtale om hva man kan gjøre for å verne kroppen mot smittsomme sykdommer»

Etter 4 årstrinn:

«samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse»

«beskrive funksjoner i kroppens ytre forsvar og samtale om hvordan dette verner mot sykdom»

Etter 7 årstrinn:

«gjøre rede for noen av kroppens organsystemer og beskrive hvordan systemene virker sammen»

«bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og
gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag»

Kontakt:  henriette.ertsas@uib.no    tlf 97601192

foto: Lars H. Thoresen, Julian Christie Ertsås, VilVite Vitensenter

Alt Vilde Virus ønsker seg er nye virusvenner, er det så mye å be om da?
Vilde Virus er særdeles giddalaus, hun liker at andre gjør jobben for henne. Kan du bidra?
Den Store Alvorlige DNA-boken må behandles forsiktig. Tenk om noen tegnet krusseduller eller rev ut en side i den, det skulle tatt seg ut.
Selena legger DNA-boken trygt tilbake i kjernen så ingen river ut flere sider, makan til frekkhet!
Hvem vil spille nye virus som kommer ut av Ribosommeltrommelen når Selena tror hun har laget sjokoladekake?
Denne Ribosommeltrommelen er bare min, intet virus får bruke den.
Selena går ALDRI ut av cellen, der lurer altfor mange farer.
Å nei!  Der har Selena gjort noe fryktelig dumt. Hun er blitt lurt til å lage virus.

Navn (kontaktperson)

E-post

Skole

Klassetrinn

Antall deltakere

Adresse

Kontaktinformasjon / mobilnummer

Dato / Tid