Tidsrom:

09.09.2019 - 13.12.2019

Pris:

Gratis

Klassetrinn:

  • Ungdomstrinnet

Fagtilknytning:

  • Kroppsøving
  • Musikk

Danser og dansepedagog Veronica Thorseth holder et todelt dansepedagogisk opplegg med både teori og praksis:

a) Foredrag om utviklingen og historien til dans for scene med bilder, demonstrasjon av danseteknikker og videofremvisning.

b) Workshop hvor elevene får innsikt i hvordan å jobbe kreativt med bevegelse. De får også prøve ut noen former for tradisjonell samtidsdans. Oppvarmingen fokuserer på pust, tillit, bevegelse og rom.

Elevene jobber mye i par eller grupper. Dansepedagogen har et spørreskjema om dans som elevene fyller ut enten i begynnelsen av foredraget, eller som forberedelse før besøket. Skjema sendes til lærer noen uker før opplegget om ønskelig.

Foredrag: 45 min., maks 60 elever
Workshop: 90 min., maks 30 elever

Praktiske behov: Videoprosjektor som kan kobles til laptop, gymsal med musikkanlegg som lett kan kobles til laptop(/mobil/ mp3-spiller).

Tid:

Alle dager untatt fredag. Fra oktober til desember.

Arrangementet er utgått.